​Lääkehuollon vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ja tutkimuskohteet​


Palmgrén J, Jokela P, Manninen R, Rantanen J, Suvikas-Peltonen E: Sairaala-apteekin valmistaman bevasitsumabi -injektion mikrobiologinen säilyvyys. Dosis, Farmaseuttinen aikakauskirja. Dosis 2015;31:1;8-18​

Suvikas-Peltonen E, Välilä L, Palmgrén J. Lääkkeiden kylmäkuljetusten kehittäminen sairaala-apteekissa. Dosis 2013;29;124-135

Palmgrén J, Putkuri N, Lohikoski J, Manninen R, Väänänen R. Mikrobiologinen menetelmä sairaala-apteekin ex tempore - lääkevalmisteiden säilyvyyden määrittämiseen. Dosis 2012;28;282-293

Oksanen P, Palmgrén J, Suvikas-Peltonen E, Wanne O. Lääkekustannukset ja niihin vaikuttaminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Dosis 2011;27;43-57

Oksanen P, Palmgrén J, Aalto J. Prosessimallinnus lääkehuollon organisaatiossa - laatu ja kustannustehokkuus. Dosis 2011;27;9-27

 

Posterit ja abstraktit


Celikkayalar E, Suvikas-Peltonen E, Lohikoski J, Palmgrén J. Farmaseutin havaitsemat sopimattomat lääkitykset sekä niihin liittyvät lääkitysmuutosehdotukset - 8 kuukauden seuranta Satakunnan keskussairaalan päivystysosastolla. Farmasian päivät 2012, Helsinki, 23. - 25.11.2012 (sis. abstraktin ja posterin)

Celikkayalar E, Suvikas-Peltonen E, Lohikoski J, Palmgrén J. Jääkö munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden läkitysturvallisuus vähemmälle huomiolle - 4 kuukauden seuranta Satakunnan keskussairaalan päivystysosastolla. Farmasian päivät 2012, Helsinki, 23. - 25.11.2012 (sis. abstraktin ja posterin)

Celikkayalar E, Suvikas-Peltonen E, Lohikoski J, Palmgrén J. Pharmacist-detected inappropriate medicines and recommendations made regarding a change of medicines in the emergency ward. Meeting abstract, The 17th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Milan, Italy, 21. - 23.3.2012 (sis. abstraktin ja posterin, ainoa suomalainen posteri n. 450 posterin/abstraktin joukossa)


Palmgrén Joni, sairaala-apteekkari, lääkehuolto
Suvikas-Peltonen Eeva, ​ proviisori, lääkehuolto
Celikkayalar Ercan, proviisori, lääkehuolto
Välilä Laura, proviisori, lääkehuolto
Lohikoski Jussi, farmaseutti, lääkehuolto
Manninen Raija, ylilääkäri, kliininen mikrobiologia
Aalto Jouni toimi SataDiag liikelaitoksen johtajana
Oksanen Peki toimi SataDiag liikelaitoksen hallinnossa controllerina
Putkuri Niina toimi SataDiagin kliinisen mikrobiologian yksikössä sairaalamikrobiologina
Väänänen Raija toimi SataDiagin lääkehuollon yksikössä proviisorina​


Päivitetty: 9.10.2020 14:52