Infektioyksikön vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ja tutkimuskohteet


Uusitalo-Seppälä R, Huttunen R, Aittoniemi J, Koskinen P, Vahlberg T and Rintala R: Pentraxin 3 (PTX3) is associated with severe sepsis and fatal disease in emergency room patients with suspected infection: a prospective cohort study. PLoS One. 2013;8 (1):e53661. doi: 10.1371/journal.pone.0053661. Epub 2013 Jan 14.

Mattila E, Uusitalo-Seppälä R, Wuorela M, Lehtola L, Nurmi H, Ristikare M, Moilanen V, Salminen K, Seppälä M, Mattila PS, Anttila VJ, Arkkila P. Fecal Transpantation, Through colonoscopy, Is Effective Therapy for Recurrent clostridium Diffile Infection. Gastroenterelogy 2011, Dec 7 (paperijulkaisu vasta v. 2012)

Oksanen P, Rintala EM, Mastokangas T. MRSA:n seulonta kustannustehokasta hoidon lisäkuluihin verrattuna Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Suomen Lääkärilehti 2011;40;2949-2953

Uusitalo-Seppälä R, Koskinen P, Leino A, Peuravuori H, Vahlberg T, Rintala EM. Early detection of severe sepsis in the emergency room: Diagnostic value of plasma CRP, procalcitonin and interleukin-6. Scan J Infect Dis. 2011 Sep 6. [Epub ahead of print]

Väitöskirja


Uusitalo- Seppälä R. Early Detection of Severe Sepsis in the Emergency Room in Adults – Clinical Utility of Prognostic Markers. University of Turku, 2014.


Uusitalo-Seppälä Raija, ylilääkäri, infektioyksikkö
Mastokangas Taina, hygieniahoitaja, infektioyksikkö
Rintala Esa toimi SataDiag liikelaitoksen infektioyksikön vastuualueen ylilääkärinä
Oksanen Peki toimi SataDiag liikelaitoksen hallinnossa controllerina 

Päivitetty: 9.10.2020 14:51