​Tieteellinen tutkimus ja julkaisutoiminta

 

SataDiag liikelaitoksessa on innostunutta henkilökuntaa, joka oman alakohtaisen kiinnostuksensa tai toiminnan kehittämisen näkökulmasta haluaa tehdä tieteellistä tutkimusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Liikelaitoksen henkilökunnassa on tohtorin tutkinnon suorittaneita ja dosentin pätevyyden omaavia. Liikelaitoksessa on myös ajanmukaista välineistöä, joka soveltuu hyvin tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa on mahdollista harjoittaa mm. erityisvaltionosuudella tai tietyin edellytyksin työn ohessa. Esimerkiksi toiminnan kehittämisen seurauksena saatetaan samalla saada tuloksia, joita voidaan myöhemmin analysoida tieteellisessä mielessä ja ne voidaan esittää julkaisuina.

Näillä sivuilla esitellään SataDiag liikelaitoksen tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa erikoisaloittain.​
  • Infektiolääketiede
  • Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
  • Kliininen neurofysiologia
  • Kuvantaminen
  • Laboratorio
  • Lääkehuolto
  • Patologia​
  • Muut ammatilliset julkaisut
Päivitetty: 8.6.2015 14:55