​Satakunnan mikrobilääkeopas on päivitetty

Mikrobilääkesuosituksella pyritään ohjaamaan mikrobilääkkeiden käyttöä siten, että se olisi vaikuttavaa, näyttöön perustuvaa ja kustannus-hyötynäkökohdat huomioivaa.

Tavoitteena on ehkäistä bakteerien resistenssitilanteen heikkenemistä ja välttämää turhia sivuvaikutuksia.

Opas on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi antibioottien käytöstä sairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Opas ei korvaa infektiolääkärin konsultaatiota vaikeissa tai harvinaisissa infektioissa eikä se korvaa KäypäHoito-suosituksia tai  lääkeyritysten, Fimean ja Lääketietokeskuksen antamaa informaatiota. Lääkkeitä määräävien lääkärien velvollisuus on seurata näiden tahojen antamia ajankohtaisia tiedotteita lääkehaitoista. Suositus pyrkii huomioimaan paikallisen herkkyystilanteen ja hyvät hoitokäytännöt.

Suositus löytyy sähköisenä myös sivustolla www.hoito-ohjeet.fi –Ammattilaiset – Mikrobilääkesuositus, mutta se palvellee ehkä parhaiten paperisena taskupainoksena.

Opasta voi tilata monistuskeskuksesta. sähköinen versio sisältää linkkejä muuhun ohjeistoon. Toivomme oppaasta olevan apua. Mahdollisesti epäselvistä kohdista tai lisätoiveista voi lähettää meille sähköpostia.


Raija Uusitalo-Seppälä                                                                      Tuomas Nieminen
Ylilääkäri                                                                                             Osaston ylilääkäri
Infektioyksikkö, SataDiag                                                                 Infektioyksikkö, SataDiag

Päivitetty: 8.4.2019 14:58